Osteoporosegruppe
Startet 13/11-2000 med 9 medlemmer. I dag er gruppen 18 medlemmer og har egne møter i Kløvertun. Gruppens kontaktperson samarbeider med Norsk osteoporoseforenings informasjonssenter ved Aker Universitetssykehus.
Sanitetens omsorgsberedskapsgruppe
Dette er et samarbeid med alle sanitetsforeningene i Os Kommune. Prosjektet går ut på at sanitetskvinnene blir organisert og stiller med hus, mat og omsorg i en eventuell krisesituasjon der kommunen ønsker det.
Eldretreff
Første tirsdag i hver måned (ikke Juli-August) arrangerer vi treff for eldre i Kløvertun. Dette er et samarbeid med Os Kyrkje.
Treffene i juni og desember er spesielle. I juni blir det lagt opp til en dagstur med buss eller lignende.
I desember er det først kirkegang og deretter serveres betasuppe i Kløvertun.
Fastelavnsris
Fastelavnsris pyntes og selges av medlemmene. Inntektene blir brukt til humanitære formål.
Julemesse
Årlig arrangement i Kløvertun. Gjennomføres i slutten av november hvor deltakere selger sine egenproduserte produkt. Påmelding gjøres til Os Sanitetsforening, Kløvertun.
Basar
Årlig inntektskilde som går av stabelen i oktober. Inntektene blir øremerket spesielle formål.
Bingo
Nytt av året. Avholdes i flere ganger i løpet av året. Inntektene blir øremerket spesielle formål.
Maiblomst
Maiblomsten er 100 år i Norge i år. (Klikk på bildet av maiblomsten og du linkes til historien)
Maiblomsten er et sikkert vårtegn, og vi håper folk ønsker å støtte salget. Med maiblomsten på jakkeslaget støtter du det frivillige arbeidet til sanitetsforeninger og helselag.
I 1909 innførte sanitetskvinnene Maiblomsten til Norge, og fra slutten av april og frem til 17. mai selger vi sanitetskvinner maiblomster til inntekt for gode formål i nærmiljøet.
Det var i 1907 at svenske Beda Hallberg fikk ideen til maiblomsten, som snart ble adoptert  i de andre nordiske land. Opprinnelig var inntekten til kampen mot tuberkulose, men idag disponerer lokalforeningene selv inntektene fra aksjonen. Pengene går blant annet til lokale tiltak innen sanitetkvinnenes satsingsområder som kvinnehelse og beredskap, samt innen områdene barn og unge, eldre, psykisk helse, revmatisme og kreft.
Siden 1913 har N.K.S. og Nasjonalforeningen for folkehelsen samarbeidet om salget av maiblomstene.
Det selges tre typer maiblomster:
Maiblomsten
Maiblomstkransen
Bilblomsten som har vært i salg siden 1935 – og  «Det er ikke harry med bilblomst i grillen!»
Visste du at
Maiblomsten opprinnelig var laget i plast. I perioden 1942-1957 ble maiblomsten laget av papir da plast var mangelvare. På grunn av        miljøhensyn lages maiblomsten i dag av papir.
Det er skrevet både sanger og dikt om maiblomsten. Dikteren Herman Wildenvey er blant de som har hyllet maiblomsten med dikt.

Tibake
fastelavensris

fastelavensris