Os sanitetsforenings fond. Søknadsfrist er 1. oktober i tildelingsåret.
(Det utdeles alternativt annet hvert år)

M. Erichsen og Hustru`s fond.
Fondets formål er å yte økonomisk støtte til barn- og ungdomsarbeid i Os kommune. Utdeles i år som slutter på partall.

Rannveig Drange`s eldrefond.
Fondets formål skal være å virke til beste for eldre i Os kommune. Utdeles i år som slutter på oddetall.

Søknad sendes til Os Sanitetsforening.
Tibake