Fredrikke Marie Qvam

Fredrikke Marie Gram, som var hennes ungpikenavn, kom til verden i Nord-Trøndelag 31. mai 1843.

Unge Frederikke vokste opp i ett livlig og politisk bevisst hjem, fult av glødende kjærlighet til Norge, dets frihet og selvstendighet, "med levende interesse for vitenskap, kunst og musikk" - i følge Fredrikkes egen beskrivelse. Hun hørte de voksne snakke om krig, revolusjon og kamp for friheten.

Norske Kvinners Sanitetsforening blir stiftet
26. februar 1896 møttes en stor flokk kvinner i Kristiania og dannet en uavhengig norsk kvinneforening, med det formål å skaffe sanitetsmateriell til bruk i krig så vel som i ulykkestilfeller i fred, og arbeide for å lære opp kvinner i førstehjelp. 100 kvinner tegnet seg som medlemmer på det første møtet. Deretter ble det sakte men sikkert dannet lokalforeninger rundt om i landet.
Frederikke Marie Qvam ble valgt til organisasjonens første formann, og satt ved roret i 33 år.


Kilde: www.sanitetskvinnene.no
Grunnlegger av Norske Kvinners Sanitetsforening
Tibake