Os Sanitetsforening og Kløvertun

  

    Postadresse: Postboks 311, 5203 Os
    Besøks- og vareadresse: Landboden 45, 5200 Os

    Tlf.: 56 30 04 35  mob: 474 58 160

    e-post til Os Sanitetsforening og Kløvertun

    Driftsleder: Thore Lunde


Styret 2009

Funksjon


Navn


Tlf.:


e-post
Leder Vigdis Thunold 993 05 769 Vigdis@saniteten.no
Nestleder Helga Gaard 9920 23 255 Helgagaard@gmail.com
Kasserer Gerd Andrea Smørdal 901 15 241 ksmord@broadpark.no
Styremedlemmer Eli Lyssand Akselsen
Elsa Marie Lyssand
909 85 428
950 83 544
eli.lyssand@gmail.com