Beredskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Landsrådet for Heimevernet
Norsk Førstehjelpsråd
Grønn Hverdag
Folk og Forsvar

Helse
Sosial- og Helsedirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Rådet for psykisk helse
Nasjonalt kompetansesenter for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR), Rikshospitalet
Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (NSRR)
Norsk Osteoporose
Norsk Revmatikerforbund


Andre arbeidsområder
Norsk Barnevernssamband
Norsk Senter for seniorutvikling

Frivillighet
Frivillighet Norge (samarbeidsforum for frivillig sektor)
Frivillig (Kultur- og kirkedepartementet)

Utland
SOS-barnebyer
Flyktninghjelpen
New Life Community

Forskning
Helse og Rehabilitering
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
Perinatalt forskningssenter (Rikshospitalet)

For og om kvinner
Kvinnemuseet (Nasjonalt kvinnemuseum)
Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål)
Kilden (informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne og kjønnsforskning)
Somalisk kvinneforening
Kvinneguiden (nettsted for kvinner)
Jenterom (nettsted for jenter/kvinner)
Kvinneuniversitetet
PAWA (Pan-African Women's Association)
OWNN (Overseas Women's Network Norway)

Andre linker
HSH (Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjons)
LO (Landsorganisasjonen)

Bedrifter i Kløvertun
Lotus Helhetsterapi
Mobergs Fysikalske Institutt ASNorske Kvinners Sanitetsforening
Relevante linker
Under finner du en samling pekere til relevante kilder innen organisasjonens arbeidsområde og instanser/organisasjoner N.K.S. er tilsluttet samt berifter i Os Sanitetsforenings bygg: Kløvertun.