Sanitetsforeningene i Os

Det er fire sanitetsforeninger i Os kommune

 

Os Sanitetsforening har medlemmer fra Os sentrum og omliggende grender, samt en underavdeling i Søre Øyane.

Os Sanitetsforening eier bygget Kløvertun med kurs-, konferanse- og selskapslokaler.

 

De øvrige er:

Lysekloster Sanitetsforening

Nore Neset Sanitetsforening

Søre Neset Sanitetsforening

Søre Øyane Sanitetsforening

 

Disse arbeider med egne prosjekter, men samarbeider også om felles prosjekter i Os, med NKS Hordaland fylke og prosjekter som går i regi av NKS sentralt.

 

Sanitetsforeningene har vært både pionerer og pådrivere på flere områder - da spesielt innen områder knyttet opp mot helse- og sosial-aktiviteter rettet mot barn og unge samt eldre. På denne måten har sanitetskvinnene vært med på og vist vei for “det offentlige” i utviklingen av velferdstaten Norge.

 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening er en landsdekkende organisasjon av lokalforeninger med sterk forankring i lokalmiljøet. Foreningen består av 1324 lokale sanitetsforeninger og underavdelinger, med nær 54 000 medlemmer som driver sitt arbeid på frivillig grunnlag.

Norske Kvinners Sanitetsforening har som formål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn, ved å engasjere seg årvåkent innefor helse- og sosialområdet, miljøberedskap, krise- og katastrofearbeid.

Organisasjonens hovedsatsingsområder er kvinnehelse og omsorgsberedskap.

Sanitetskvinnene igangsetter og finansierer forskningsprosjekter rundt kvinners helse med tanke på endringer knyttet til de ulike livsfaser. I krisesituasjoner bidrar Sanitetsforeningens omsorgsberedskap med hus, mat og omsorg til rammede, pårørende og helsepersonell. I nærmiljøet bidrar organisasjonen også med tiltak for barn, unge og eldre.

Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker å delta aktivt i samfunnsdebatten, men er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. N.K.S. mottar ikke statstøtte.

Made with Adobe Muse

Os Sanitetsforening, postboks 311, 5203 Os - epost: post@saniteten.no - tlf. 56 30 04 35

webansvarlig: Thore Lunde