Historie

Kløvertun

 

I oktober 1942 ble de første 1.300,- kr. avsatt til byggefond og siden er det lagt til hvert år. I 1953 var summen nesten 60.000,- kroner. Foreningen ba alle i Os gi en jubileumsgave i 1953 og listen gikk rundt i alle kretser. De håpet på 10.000,- kroner i resultat men det måtte mere til. Derfor gikk følgende beskjed ut til medlemmene:

 

"Derfor må vi av all kraft samle oss om denne store oppgaven, og som forening la være å gå inn for alle slags innsamlinger til andre utenfor bygden, selv om formålene i seg selv er gode. Vi har det lysegrønne håp at vi til neste år kan komme igang med bygging hvis vi kan få ordnet det økonomiske grunnlag tilfredsstillende."

 

Økonomien kom på plass og man startet prosjektering, det første spadetak i 1958 og i 1959 ble Kløvertun innviet. Allerede i 1960 kom piano på plass og i 61 kom flaggstang og flagg slik at man kunne flagge 17. mai samme år.

 

For å finansiere huset ble diverse tiltak satt i kraft:  Forklekonkurranse, tøffel- og vottekonkurranse, grytelappkonkurranse, bordekkingskonkurranse og mannekengoppvisninger mm.

 

Os helsestasjon (som sanitetsforeningen startet og driftet) var i flere år på Kløvertun. Huset var i utgangspunktet tiltenkt å være et "helsehus" - derfor ble det også etablert legekontor i huset. I de senere år har næringsdelen av bygget (byggetrinn 2 som var ferdig i 1979) huset et fysikalsk institutt (Moberg) og diverse bedrifter som tilbyr helseterapi som bl.a.fotpleie mm. (Linker - se side med linker).

 

I dag blir foreningslokalene leid ut til selskap, kurs og konferanse. (se Kløversalen og 2. etasje) i tillegg til at foreningen bruker lokalene til sine egne arrangementer.

Made with Adobe Muse

Os Sanitetsforening, postboks 311, 5203 Os - epost: post@saniteten.no - tlf. 56 30 04 35

webansvarlig: Thore Lunde