Os Sanitetsforening er en lokalforening under Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).

Os Sanitetsforening ble stiftet 25. mars 1913 - se siden med historie.

Os Sanitetsforening har arbeidsgrupper som avholder sine møter i Kløvertun.
Søre Øyane Sanitetsforening, en underavdeling av Os, har sine medlemsmøter i Søre Øyane.

Os Sanitetsforening disponerer to fond hvor overskuddet fordeles etter søknad til unge og eldre

I 1959 bygget foreningen Kløvertun og de utvidet med et byggetrinn til i 1979. Med sine 2 selskapslokaler har foreningen gode og hyggelige medlemslokaler. Disse lokalene blir utleid til kurs, konferanser og selskaper.
I Kløvertun finner du også et fysikalsk institutt og diverse helseterapitilbud.

.


Os Sanitetsforening© 2009
webansv.: Thore lunde, thore@saniteten.no
Stiftet 1913
100 år