Os Sanitetsforening

Mathias Erichsen

Etter innbydelse av ordfører M. Erichsen møttes endel kvinner den 25. mars 1913 i lærer Grindevolls hus. Der ble Os Sanitetsforening stiftet med 21 inntegnete medlemmer. Lover ble vedtatt og styre valgt. Foreningen fikk overlevert inntekten av maiblomst - og merkesalg for den tid det hadde foregått i Os, - i alt kr. 817,-.

Os Sanitetsforening driver i dag "klubbhuset" Kløvertun som leies ut til selskap, kurs og konferanser mm. I tillegg drives det med sosialt arbeid både for lokale behov og aktiviteter som er styrt av NKS.

Signy Grindevoll var den første leder av Os Sanitetsforening. Hun var medlem av styret i 38 år og leder i 33 av dem.

Made with Adobe Muse

Os Sanitetsforening, postboks 311, 5203 Os - epost: post@saniteten.no - tlf. 56 30 04 35

webansvarlig: Thore Lunde